Het Noordbrabants Museum

Mansveld Techniek trotse sponsor van Het Noordbrabants Museum

Mansveld Techniek heeft zich als co-sponsor verbonden aan Het Noordbrabants Museum, gevestigd in 's-Hertogenbosch. Op deze manier dragen wij bij aan Het Noordbrabants Museum Fonds waarmee onder meer spraakmakende tentoonstellingen, restauraties en onderzoeksprojecten kunnen worden verwezenlijkt. 

De missie en visie van Het Noordbrabants Museum sluiten naadloos aan bij de kernwaarden en manier van werken van Mansveld Techniek. Waar Het Noordbrabants Museum kunst, cultuur en geschiedenis van Noord-Brabant aan iedereen wil presenteren, streeft Mansveld Techniek ernaar (slimme) techniek voor iedereen bereikbaar te maken om zo hun leef- en woonomgeving veiliger, mooier, efficiënter en duurzamer te maken.

Die twee werelden vinden elkaar in de manier waarop het museum de tentoonstellingen en presentaties inricht. Educatie, artistieke kwaliteit en emotie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Team Mansveld Audio Video Controls draagt hieraan een steentje bij door het verzorgen van de techniek achter de tentoonstellingen. Op deze manier wordt de tentoonstelling een bron van inspiratie voor de bezoeker.

Een voorbeeld van een tentoonstelling die recent met een bijdrage van Het Noordbrabants Museum Fonds is gerealiseerd is de tentoonstelling 'Van Goghs intimi. Vrienden, familie, modellen'. Mansveld Techniek is trots op de bijdrage die het heeft mogen leveren door middel van dit sponsorschap.